Hiển thị trang trong 0.0811 giây

Ru Con
(Xem 2079 lần)
À à ơi
bồng con mà bỏ vô nôi
chớ để mẹ đi ơ ơ ớ ơ... chợ
ớ ơ ơ mua vôi ăn trầu
mạ mua vôi chợ quán, chợ cầu
mua cau Bắc ơ ơ ớ Nhĩ
Ơ ơ ờ mua cau Bắc Nhĩ, mua trầu mà Hội An

À à ơi
chớ kể từ Ông Bộ kể ra
Cây Trâm, Trà Lý ớ ơ ơ bước qua Bần Bầu
Tam Kỳ, Chợ Ván, Cao Lâu
Chứ Vĩnh Điện, Bà Rến ơ ơ ơ
Chứ Vĩnh Điện, Bà Rến nhịp cầu nối quê

Thương nhau ai dỗ đừng nghe
củi xanh mới đượm, ơ ớ ơ củi tre mau tàn
ơ ơ ơ ơ chứ ru con con ngủ cho say
trăng đà xuống ơ ờ ơ núi
ớ ơ ơ ơ chứ trăng đà xuống núi, trăng cài ngọn dâu

Chứ một mình ra đứng ngõ sau
trông về quê ờ ớ ơ ơ mẹ
ớ ơ ơ ơ chứ trông về quê mẹ ruột đau chín chiều...
Đăng bởi admin, 18/05/2009 - 11:00